Udal Batzarrak


Hiriko Garraio Publiko Erregularraren zerbitzuari dagokion izaera ez-tributarioko ondare-prestazio publikoari buruzko Udal ordenantzaren bigarren aldaketaren behin-betiko onarpenaren berri ematea.

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak