Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari (Eranskinean, 2. atalean, c) letran, 13 BIS puntua eranstea, Autoen erakusketa).

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak