Udal Batzarrak


Donostia Kutura Enpresa Erakunde Publikoak Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas (REDELAE) kultura-elkartean zuzendaritza-kide gisa parte gehitzea onartzea, bai eta haien estatutuak ere.

  • Udalbatzar data: 2023/04/05
  • Batzordea: Pertsonentzako Zerbitzuetako Batzordea

Dokumentuak