Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari (Eranskinaren 2.B atalean eranstea Posta operadoreak).

  • Udalbatzar data: 2022/29/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak