Udal Batzarrak


COVID19 hobariak. Hondakinak biltzeko zerbitzuaren tasa eta jabari publikoa erabili eta aprobetxatzeko tasa arautzen dituzten zerga ordenantzak aldatzea.

  • Udalbatzar data: 2020/24/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea