Udal Batzarrak


2022ko ekitaldiari dagokion oroitidazkiaren berri ematea.

  • Udalbatzar data: 2023/04/05
  • Batzordea: Kontratazioaren Kontrola eta Jarraipenerako Batzorde Berezia

Dokumentuak