Udal Batzarrak


Hiri Hondakin solidoak biltzeko Zerbitzua emateagatiko Tasak arautzen dituen zerga ordenantza.

  • Udalbatzar data: 2020/24/09
  • Batzordea: Ogasun Batzordea