Udal Batzarrak


Hirigintza Sostengagarria. Hirigintzako Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. San Bartolome Hirigintza Esparruan "B.20.2" partzelaren eta haren ingurunearen Hiri Antolamenduko Plan Bereziari behin betiko onarpena ematea.

  • Udalbatzar data: 2023/26/01
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak