Udal Batzarrak


2020ko ekitaldiari dagokion oroitidazkiaren berri ematea.

  • Udalbatzar data: 2021/29/04
  • Batzordea: Kontratazioaren Kontrola eta Jarraipenerako Batzorde Berezia

Dokumentuak