Udal Batzarrak


Espedientea auzitegira bidaltzea eta lege zuzendaritzari agintzea babestu dezala Donostiako Udalak hartu zuen erabaki bat: Donostiako "AO.08 Ondarreta Zabalgunea" hirigintza-eremuaren hiri-antolamenduko Plan Bereziari, Ertzaintzaren Ertzain-Etxeko lurzatiari buruzkoa, behin betiko onarpena.

  • Udalbatzar data: 2022/23/06
  • Batzordea: Lurralde Garapen eta Planifikazio Batzordea

Dokumentuak