Udal Batzarrak


Onartzea San Markos Mankomunitateari transferitzea Donostiako Udalak Molinao (Papin) eta Zubieta poligonoen eremuan hiri-hondakin solidoak biltzeko dituen eskumen eta betebehar guztiak.

  • Udalbatzar data: 2023/26/01
  • Batzordea: Gune Publikoetako Batzordea. Obrak eta Hiri Zerbitzuak

Dokumentuak