Udal Batzarrak


Araua moldatzeko proposamena, EH BILDU taldeak aurkeztua, udal jabari publikoa erabiltzeari eta ustiapen bereziari dagozkion tasak arautzeko zerga ordenantzari (Eranskineko Ezartzeko Arauei gehitzea).

  • Udalbatzar data: 2022/26/10
  • Batzordea: Ogasun Batzordea

Dokumentuak