Udal Batzarrak


Kontrol mozioa, EH BILDU Takdeak aurkeztua, Hirian aurreikusitako gune estaliei buruzkoa.

  • Zbkia: 2022/646
  • Aurkezleak: Grupo EH BILDU Taldea
  • Aurkezte data: 2022/20/05
  • Udalbatzar data: 2022/26/05
  • Mota: Kontroleko Mozioa
  • Ondorioa: No Onartua

Dokumentuak