Udal Batzarrak


Kontrol mozioa, EH BILDU taldeak aurkeztua, jendaurrera aterata edo alegazioak izapidatzeko aldian dauden hirigintzako espedienteak eskuratzeari buruzkoa.

  • Zbkia: 2021/136
  • Aurkezleak: Grupo EH BILDU Taldea
  • Aurkezte data: 2021/22/01
  • Udalbatzar data: 2021/28/01
  • Mota: Kontroleko Mozioa
  • Ondorioa: No Onartua

Dokumentuak