2022eko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean dagoen eranskina
Era berean, eranskinaren 13. atala (autobus-geltokiko zerbitzuak) indargabetu egin da autobus-geltokiaren
zerbitzuengatik zergazkoak ez diren ondare-prestazio publikoak arautzen dituen Udal Ordenantzaren arabera.
Ordenantza hori behin betiko onartu zuen Udalbatzak 2022ko apirilaren 28an egindako bilkuran, eta 2022ko
uztailaren 8ko 136. GAOn argitaratu zen.