**2023ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean dagoen eranskina