Datuen babesa

HIRIGINTZAKO JARDUERAK


Tratamenduaren arduraduna

Identitatea: Donostiako Udala - IFK P2007400A

Helbidea: Ijentea, 1 - 20003 Donostia

Telefonoa: 010 / 943 481 000

Emaila: udalinfo@donostia.eus

Datuen Babesaren Ordezkaria: Donostiako Udaleko Datu Babeserako Ordezkaria

Tratamenduaren xedea:

Udalak hirigintzaren arloan egindako prozedurak eta jarduerak kudeatzea eta kontrolatzea, plangintza, kudeaketa, hirigintza-legezkotasuna berrezartzea, hirigintza-desjabetzeak eta udalaren eskumeneko gainerako gaiak barne. Alde batera uzten dira jarduera horien xede izan daitezkeen lizentziak edo baimenak, UDAL LIZENTZIAK ETA BAIMENAK, eta, hala badagokio, hasitako zehapen-prozedurak, jarduerari dagozkiolako ZEHAPEN-PROZEDUREN tratamendua.

Gordetzeko epeak:

Bulegoko artxibotik erabateko ezabatzea 5 urtetan.

Legitimazioa

DBEOren 6.1.e) artikulua, interes publikoa edo esleitutako botere publikoen egikaritza: -Apirilaren 7ko 2/2016 Legearen, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, 17.1.9 artikulua. -Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Toki-araubideen oinarriak arautzen dituena, 25.2.a) artikulua. - 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Urriaren 30Ekoa, Lurzoruaren Eta Hiri Erreabilitazioaren Legearen Testu Bategina Onartzen Duena. - 21/2003 Legea, Abenduaren 9koa, Ingurune Ebaluazioakoa. -Establezimendu Publikoak eta atseden jarduerak kokatzeko Udal Ordenantza. -Ordenantza, eragozpenak sortzen, osasungarritasun edo higiene baldintzak aldatzen edo pertsonei zein gauzei arriskuak sortzen diezkieten jardueretatik herritarrak babesteko Udalak nola jokatu behar duen arautzekoa. -Eraikuntzako Ordenantza Osagarriak. -Ordenantza, Telekomunikazio sareetako instalazio irrati elektrikoak arautzekoa. -Soinu eta zarataren kutsadura dela eta Udalak hartuko duen jarrera arautzen duen Ordenantza. - Donostiako Bizitegi Eraikinetako Etxe­Bizitzetarako Irisgarritasuna Sustatzeko Udal Ordenantza - 2/2006 Legea, Ekainaren 30Ekoa, Lurzoruari Eta Hirigintzari Buruzkoa - 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetze Legea. - 1957ko apirilaren 26ko Nahitaezko Desjabetze Legearen Erregelamendua.

Hartzaileak

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

Eskubideak

Interesdunek eskubidea dute Donostiako Udala haien datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko. Bestalde, hurrengo eskubideak ere badituzte:

  • Haien datu pertsonaletara sarbide izateko.
  • Okerrak diren edo osatugabe dauden datuen zuzenketa eskatzeko.
  • Ezabatzea eskatzeko eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada beharrezkoak ez direnean
  • Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, Udalak erreklamazioen aurrean defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik.
  • Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza badago.

Eskubide horiek Donostiako Udalaren aurrean, tratamenduaren Arduraduna denez, edo aukeran, tratamenduaren Eragilearen aurrean, egikaritu daitezke, modu on line edo presentzialean.

Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez baduzu, Datuen Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal izango duzu. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz. Hala ere, Udalaren datuen babesaren ordezkariarekin jarri zaitezke harremanetan, zure datuen tratamenduarekin erlazionatutako edozein afera dela eta.