Hobariak Ondasun Higiezinen Gaineko Zergan (OHZ)

Telematikoki

Presentzialki

Udal Zerga Biltegia
Ijentea 6
Ordutegia
09:00 - 14:00
Udalinfo bulegoak

Eskatu hitzordua

Tramitearen deskribapena

Ondasun Higiezinen Gaineko Zergaren kuotan hobaria eskatzea.
Hobariak subjektu pasiboak eskatu beharko ditu. Udal honek ematen dituen hobariek eskabidea egin eta hurrengo zergaldian izango dituzte ondorioak.

Hobaria izango dute:
 • familia ugariek
 • aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatuta dituzten etxebizitzak
 • beste batzuk

Informazio gehiago izateko kontsultatu: “Ondasun higiezinen gaineko zerga OHZ

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoa

Beharrezko dokumentazioa

Oharra: etxebizitzak familia-unitate osoaren ohiko bizilekua izan behar du.

Oharra: Izapide honetan zehaztutako formularioa edo inprimaki espezifikoa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Udal honek ematen dituen hobariek eskabidea egin eta hurrengo zergaldian izango dituzte ondorioak. (Ordenantza fiskalaren 11.1 eta 11.2 artikuluak).

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 2 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa

Prozesuaren urratsak

 1. Eskabidea eta dokumentazioa erregistratzea.
 2. Baldintzak betetzen diren egiaztatzea.
 3. Txosten teknikoa
 4. Emakida edo ukapena ebaztea
 5. Interesdunari jakinaraztea
 6. Datu basean erregistratzea

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Finantza Zuzendaritza

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli