Udal emakidako garaje plazaren eskualdatzea

Telematikoki

Dokumentuak

Tramitearen deskribapena

Udal emakidako garaje plaza baten titularra izanez gero, eskualdatzea eta titulartasun aldaketa egin dezakezu eta senitarteko baten izenean jarri, edota Udalaren esku utz dezakezu, honek berriro esleitu dezan.

Zeinek egin dezake eskaera

Udal garaje partzela baten gaineko emakida administratiboa duten titularrek, haren oinordekoek edo legezko ordezkariek

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoa

Beharrezko dokumentazioa

Kasu guztietan
 • Aparkalekuko administrariaren ziurtagiria ordaindu gabeko gasturik ez daukala jakinaraziz.
 • Esleitutako aparkalekuaren kontratuaren fotokopia.

Oinordetzak
 • Oinordetzaren banaketaren agiria

Banantzeak-dibortzioak
 • Banantzearen, ezkontza baliogabetzearen edo dibortzioaren sententzia


Oharrak
 • Aurkeztutako agirietan adierazitako helbideak eta eskabidean ageri denak bat etorri behar dute.
 • Udalak erroldatzea egiaztatuko du, eta behar beste agiri eskatu ahal izango ditu baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
 • Plaza transmititzen zaion pertsonak "Garaje plaza"-ren eskabidea egin beharko du.

Oharra: Izapide honetan zehaztutako formularioa edo inprimaki espezifikoa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Epe legala: 3 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Aurkakoa
Eskueran dauden garajeen eta espediente bakoitzaren konplexutasunaren araberakoa da plazak esleitzeko epea

Prozesuaren urratsak

 1. Eskabidea eta agiriak erregistratzea
 2. Baldintzak betetzen direla egiaztatzea
 3. Agiriak zuzentzea, horrela badagokio
 4. Aparkalekuak zer balio duen kalkulatzea
 5. Plazaren titularrari balorazioa bidaltzea
 6. Udalak esleipen berria egiteko baimena ematen badu, itxaron zerrendako pertsona interesdunekin harremanetan jartzea
 7. Plaza esleitzeko ebazpena ematea eta horren berri jakinaraztea
 8. Kontratua sinatzeko aldez aurretiko hitzordua finkatzea
 9. Kontratua edota eskualdaketa sinatzea eta plazaren balio zehazteko eginiko kalkuluaren egiaztagiria entregatzea
 10. Giltzak ematea eta ordainketa txekea entregatzea, horrela badagokio
 11. Administratzaileari esleipen berria edo eskualdatzea jakinaraztea

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Mugikortasuneko Zuzendaritza

Araudia

Parking bakoitzeko baldintza pleguak

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Eskualdaketa egin aurretik, udal emakidako garaje plaza baten titularrek edo haien legezko ordezkariek beren plazaren balioa kalkulatzeko eska dezakete. Plaza titularrarekin lotura duen pertsona bati eskualdatu nahi bazaio (oinordetzak, banantzeak-dibortzioak, bizikidetza unitate bereko kideak), plaza jasotzen duen pertsonak esleipenerako ezarritako baldintza guztiak bete beharko ditu (ikusi udal emakidako garaje plaza bat eskatzeko izapidea).

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli