Plusbaliak: Ondasunen eskualdatzeagatik zerga eta kalkulurako simulagailua

Telematikoki

Presentzialki

Udal Zerga Biltegia
Ijentea 6
Ordutegia

09:00 - 14:00
Udalinfo bulegoak

Eskatu hitzordua

Tramitearen deskribapena

Pertsona bat pisu, lokal edo lursail baten jabe izan den bitartean lursail batek izan duen balio-gehikuntza zergapetu egiten da. Jabetza eskualdatzen denean (salerosketa, herentzia, dohaintza edo bestelako eskualdatze baten bidez), likidatu egiten da.
Irabazirik ez badago, eskualdaketa ez dago zerga honen mende.Esteka honen bidez, zerga zenbatekoa izango den simula daiteke. Nolanahi ere, kalkulu hori ez da loteslea (higiezin baten zerga kalkulatzeko, ezinbestekoa da higiezina delako udalerriko katastroan agertzea).
Kalkulu hori baliozkoa da 2021eko azaroaren 16tik aurrera egiten diren transmisioetarako.

KALKULURAKO SIMULAGAILUA

Informazioa: dokumentazio osagarria nola bidali
eskabidea egin ondoren, dokumentazioa erantsi behar baduzu, izapide honen bidez egin: Erregistro Orokorra: dokumentazioa eranstea espediente bati

Zeinek egin dezake eskaera

Interesduna edo interesduna ez den beste pertsona batek aurkeztu behar badu, aurkeztu behar da "Ordezkatzeko baimen dokumentua" eta ordezkatuaren NANaren kopia.
 • Salerosketak: higiezina eskualdatzen duen pertsona.
 • Herentziak: jaraunsleak.
 • Dohaintzak: ondasunak jasotzen dituen pertsonak ordainduko du.
 • Titular bat baino gehiago izanez gero, bakoitzari ordainagiri bat igorriko zaio, higiezinaren dagokion ehunekoarekin eta kuotarekin.

Aitorpenak/Likidazioak gestorien edo notarioen bidez ere aurkez daitezke.

Noiz egin daiteke eskaera

Urte osoa

Beharrezko dokumentazioa

 • Eskriturak

Eskualdatzean irabazirik ez dela izan uste baduzu, hori ziurtatu ahal izateko, aurkeztu aurreko eskualdatzearen eskriturak.
Oharra: Izapide honetan zehaztutako formularioa edo inprimaki espezifikoa erabiltzea derrigorrezkoa da.

Eranskinen gehienezko tamaina: 10 Mb

Ordainketaren zenbatekoa

Ebazpen eta isiltasun zentzuaren epea

 • Estimatutako epea: 3 hilabete
 • Epe legala: 6 hilabete
 • Isiltasun zentzua: Ez dagokio

Prozesuaren urratsak

 1. Eskaera erregistratzea eta dokumentuak aurkeztea
 2. Behar izanez gero, dokumentuak zuzentzea
 3. Zerga likidatzea

Izapidearen arduraduna

Departamentua: Finantza Zuzendaritza

Araudia

Erlazionaturiko tramiteak

Bestelako informazio interesgarria

Zerga honetatik salbuetsita daude:
 • Zortasun eskubideak eratzearen eta eskualdatzearen ondorioz izaten diren balio-gehikuntzak.
 • Eskubide errealen jabeek edo titularrek egiaztatzen dutenean beren kontura higiezin horietan kontserbazio, hobekuntza edo birgaitze lanak egin dituztela, Euskadiko Kultur Ondasunari buruzko 7/1990 Legearen arabera.
 • Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta, orobat, administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.
 • Udalerri hau bera (Donostia), udalerri honen parte diren edo izan daitezkeen gainerako udal entitateak eta lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.
 • Ongintzazko edo ongintza-irakaskuntzazko kalifikazioa duten erakundeak.
 • Gizarte Segurantza kudeatzen duten erakundeak eta indarrean dauden legearen arabera sortutako giza aurreikuspeneko mutualitateak.
 • Itzul daitezkeen administrazio emakiden titularrak, emakida horiei loturiko lursailei dagokienez.
 • Gurutze Gorria eta Lurralde Historikoko xedapenez zehazten diren antzeko erakundeak.
 • Nazioarteko itun edo hitzarmenetan salbuespena aitortu zaien pertsona edo erakundeak.
 • Onura publikotzat aitortutako fundazioak eta elkarteak, bai eta horien federazioak eta elkarteak ere, interes orokorreko helburuak izanik erregistroan inskribatuta daudenak eta eskakizunak betetzen dituztenak.

Datu babesa

Aurkibidera itzuli Atzera itzuli