Datuen babesa

GENERO-POLITIKA


Tratamenduaren arduraduna

Identitatea: Donostiako Udala - IFK P2007400A

Helbidea: Ijentea, 1 - 20003 Donostia

Telefonoa: 010 / 943 481 000

Emaila: udalinfo@donostia.eus

Datuen Babesaren Ordezkaria: Donostiako Udaleko Datu Babeserako Ordezkaria

Tratamenduaren xedea:

Genero-indarkeriaren biktima diren edo gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden emakumeei zuzendutako aholkularitza-prozedurak, -azterlanak, -txostenak, -programak eta -jarduerak kudeatzea eta kontrolatzea.

Gordetzeko epeak:

Bulegoko artxibotik erabateko ezabatzea 6 urte 0141 Kodea (Genero indarkeriaren biktima diren emakumeen laguntza ekonomikoen eskaeren espedientea). Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak (COVASED, 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta EAEko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena) onartu dituen dokumentuetako ebaluazioen taulen proposamena.

Legitimazioa

Botere publikoaren egikaritza DBEOren 6.1.e) art.: - Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorreako - 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa Herritarren Segurtasunaren Babesa - 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko Indarkeriaren Biktimak Babesteko Agindua arautu duena -- 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa - 1/2004 Lege Organikoa, Genero Indarkeriaren Aurka Babes Integrala Emateko Neurriei buruzkoa - Donostiako Udalaren Emakumeen Eta Gizonen Berdintasunerako Plana 2014-2018 - Etxeko Tratu Txarrak eta Sexu Indarkeria jasaten dituzten emakumeei Harrera hobea egiteko Erakundeen arteko Akordioa DBEOren 9.2.h) artikulua, laguntza edo tratamendu sanitario edo soziala ematea, edo laguntza sanitario eta sozialerako sistemak eta zerbitzuak kudeatzea

Hartzaileak

Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

Eskubideak

Interesdunek eskubidea dute Donostiako Udala haien datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko. Bestalde, hurrengo eskubideak ere badituzte:

  • Haien datu pertsonaletara sarbide izateko.
  • Okerrak diren edo osatugabe dauden datuen zuzenketa eskatzeko.
  • Ezabatzea eskatzeko eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada beharrezkoak ez direnean
  • Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, Udalak erreklamazioen aurrean defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik.
  • Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza badago.

Eskubide horiek Donostiako Udalaren aurrean, tratamenduaren Arduraduna denez, edo aukeran, tratamenduaren Eragilearen aurrean, egikaritu daitezke, modu on line edo presentzialean.

Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez baduzu, Datuen Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal izango duzu. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz. Hala ere, Udalaren datuen babesaren ordezkariarekin jarri zaitezke harremanetan, zure datuen tratamenduarekin erlazionatutako edozein afera dela eta.