Babes publikoko etxebizitza

Etxebizitza horiek baremo baten bidez esleituko dira, eta baremo horrek puntuazio bat emango dio aurkeztutako eskabide bakoitzari; horrela, puntu gehien lortzen dituzten pertsonak eta bizikidetza-unitateak esleipendun izendatuko dira.
Etxebizitzak zazpi urterako alokatzen dira, berriztagarriak, baldintzak betetzen jarraitzen badu.
Administrazioak, jabea den aldetik, alokairua zehaztuko du.