Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna

  • Inauguración de Eskubideen gunea / Eskubideen gunearen inaugurazioaInauguración de Eskubideen gunea / Eskubideen gunearen inaugurazioa

    2018.urtea

  • La Declaración Universal, en los autobuses / Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, autobusetanLa Declaración Universal, en los autobuses / Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, autobusetan

    Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, autobusetan.

  • 2013 / 2013

    Abenduak 10. Historikoa