Inprimatu
Whatsapp ikonoa

Udalbatzarraren Batzordeak

Eginkizun hauek betetzeko eratuak dira:

 • Udalbatzari azterkizun aurkeztu beharreko gaiak ikertu, irizpenez hornitu edo kontsultatzea.
 • Alkatearen eta gobernu taldearen gestioaren jakitun egotea, Udalbatzari berari, oro har, dagozkion goragoko kontrola eta fiskalizazioaz gain.
 • Udalbatzak izendatzen dizkien ebazte eginkizunak.

Donostiako Udalan hurrengoak eratu dira:

 • Lurraldearen Garapen eta Planifikazio Batzordea
 • Gune Publikoen Batzordea. Obrak eta Hiri Zerbitzuak
 • Zerbitzu Orokorretako Batzordea
 • Pertsonentzako Zerbitzuetako Batzordea
 • Ogasun batzordea
 • Kontratazioaren Kontrolerako eta Jarraipenerako Batzorde Berezia
 • Kontuen Batzorde Berezia
 • Iradokizun eta Erreklamazio Batzorde Berezia
 • Batzorde bakoitzak bere eskumeneko gaiak izango ditu langai.
Donostiako Udalaren udalbatzarraren batzordeak, zerrenda honetan.