Udalak 3,7 milioi onartu ditu 2024an Gizarte Larrialdietarako Laguntzetarako

Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako beste gai batzuk: Kostaldeko emakida, Igelgoko espaloia, Dbizi hitzarmena Astigarragarekin, Udaltzaingoaren zuzendaria, Loiolako Kuartelen kreditua, DIPC lizentzia, Ur-kontagailuak

Inprimatu
Whatsapp ikonoa


Donostiako Udalak 3.728.741 euroko gastua baimendu du 2024an Gizarte Larrialdietarako Laguntzak emateko, bai eta laguntza horiek emateko irizpideak ere. Irizpide horiek dagoeneko egokitu dira 2024rako Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretuaren eta Zenbatekoen Aginduaren aldaketara.

Eneko Goia alkateak nabarmendu duenez, "aurten iaz baino ia 500.000 euro gehiago erreserbatu dira, eta litekeena da ekitaldian zehar gastu handiagoa baimendu behar izatea, eta kasu horretan behar bezala handituko da".

Gizarte larrialdietarako laguntzak, prestazio ekonomikoak dira, diru laguntza izaera dute eta ez-aldizkakoak dira. Diru laguntza hauek ohiko edo ezohiko gastuei aurre egiteko nahiko baliabiderik ez duten pertsonentzat zuzenduta daude. Laguntza hauen bidez, gizarte baztertze egoeran egon daitezkeen pertsonei gastu arruntei aurre egiteko baliabide nahikoak izateko laguntza ekonomikoa ematen zaie.

Kostaldeko emakida


Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du Estatuko Administrazio Orokorraren Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Kostaldearen eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiari eskatzea ez dela beharrezkoa 20.210 m2-ko azalera duen itsaso eta lehorreko jabari publikoa (ILJP) babestea edo erabiltzea -Donostiako Real Club de Tenis, Ñam jatetxea eta Haizearen Orrazia dauden lekua-.

Itsaso eta lehorreko jabari publikoa (ILJP) babestea edo erabiltzea beharrezkoa ez dela deklaratu ondoren, aipatutako lursailak desafektatzeko eskatzea ere onartu da, eta, ondorioz, M-724 erpinetik M-748 erpinera arteko mugaketa aldatzea, hau da, itsasertzeraino aurreratzea, eta Eduardo Chillida pasealekuko kostaldeko hormarekin bat egitea.

Ondoren, Donostiako Udalaren interesaren berri emango da, desafektatuta geratuko diren lekuei buruz, eta dagokion Ministerioari horien jabari-emakida eskatuko da.

Igeldeko espaloia


Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabegokoa den eta Igeldon dagoen lursailaren lur zatia erostea Igeldoko mendebaldeko saihesbide irteeraren eta kanpinaren artean espaloia eraikitzeko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak 2023ko abenduaren 19an hartutako erabakiaren baldintzetan. Salmentaren prezioa 634 €koa da.

Dbizi hitzarmena Astigarragarekin


Tokiko Gobernu Batzarrak onartu du Donostiako Udalaren eta Astigarragako Udalaren arteko lankidetza-protokolo orokorra, ikuspuntu tekniko, juridiko eta ekonomikotik, Astigarragan Donostiako bizikletak alokatzeko sistema publikoaren (Dbizi) osagarri bat ezartzeko bideragarritasuna aztertzeko.

Udaltzaingoaren zuzendaria


Tokiko Gobernu Batzarrak Jon Udakiola Elizasu jauna Udaltzaingoaren zuzendari izendatzea onartu du. Izendapena zuzendaritza-organoa izango da, eta zuzendari profesionalentzat eta udaleko zuzendaritza-organoentzat indarrean dagoen araudia aplikatuko zaio.

Loiolako kuarteletako kredita


Tokiko Gobernu Batzarrak epe luzerako kreditu-eragiketa kontratatzeko espedientea onartu du, 59.708.150 euroko zenbatekoarekin eta hamabost urteko epearekin. Kontratuaren xedea da mailegu-kontratu bidez bideratutako epe luzeko kreditu-eragiketa bat formalizatzea. Eragiketa horren helburua da Donostiako Udalak finantzatzea Loiolako Kuartelak hirigintza-eremuko lurrak eta Ulia mendian kokatutako beste jabetza batzuk erostea.

DIPC lizentzia


Tokiko Gobernu Batzarrak DIPCri (Donostia International Phycics Center) Manuel Lardizabal pasealekuko 4an ikerketa-eraikin berria eraikitzeko lizentzia ematea onartu du.

Ur-kontagailuak


Tokiko Gobernu Batzarrak Aqualogy Solutions SA enpresari MAT-1 (Errotaburu gunea), MAT-5 (EHU campusa) eta MAT-6 (Ondarreta gunea) sektoreetako ur-kontsumo indibidualak digitalizatzeko beharrezkoak diren neurketa-ekipoak hornitzeko, instalatzeko eta egiaztatzeko kontratua esleitzea onartu du, baita hirian apurtuta eta geldirik dauden ekipoena ere. Gauzatzeko epea 9 hilabetekoa da, luzatzeko aukerarik gabe, eta urteko aurrekontu zenbatetsia 427.357 eurokoa da.

Erlazionatutako dokumentuak

2024/02/27-an argitaratua