Edukinera joan

Donostia.eus - Hasierako orria

Filtrar

Donostiako planeamenduaren web map zerbitzua

Mapen web zerbitzu (WMS) honetan Donostiako planeamenduko datuak bistaratu daitezke: plan orokorra 2010 eguneratua (plan orokorreko auzoak, hirigintza esparruak, azpi-esparruak, natur ereluak, lurzoruaren sailkapena, etenaldian dagoen esparrua, zonifikazio globala, zonifikazio xehetua, eraikuntza baldintzak, interes arkeologikoko eremuak) hirigintza ondare eraikia babesteko plan berezia, planeamenduko proiektuak, kosta-legea, baldintzatzaile gainjarriak, zuzkidura bizitokietarako erreserbak, Alde Zaharreko plan berezia, Polloeko plan berezia, Lau Haizetako plan berezia, ostatu erabilerako HAPO etenaldia eta plano orokorrak (errepideak eta landa bideak).

Erreferentzi-sistema: ETRS89 ZONA 30 EPSG: 25830 - WGS 84 EPSG:3857

Datuak eta baliabideak


  • Planeamiento (WMS)WMS
  • GetCapabilities

Descarga en formato RDF

Etiketak

Anformazio gehigarria

Eguneratze maiztasuna Seihilekoa
Datu-multzoa sorrera-data 2020/04/10
Datu-multzoa aldaketa-data 2020/04/10
Atal arduraduna Udaletxea.Lehendakaritzako Zuzendaritza