Burua

banerra Plan orokorra

Diagnostico portada

Informazioa eta diagnostikoa

Bagoaz Donostiako Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria egiteko bidean aurrera, eta dagoeneko iritsi gara informazio eta diagnostiko puntura. Lan handia da informazio eta diagnostikoaren hau, eta zazpi atal nagusi hauetan laburbildu nahi izan dugu, hobeto ulertzeko modua izateko.

Hemen aurkituko dituzu gure hiria eratzen duten alorren gaineko azterlan eta analisi batzuk eta herritarrek parte-hartze prozesuetan egindako ekarpenak.

Orain, egindako diagnostikoa aurkezteko etapa berri bat hasiko da (bilera irekiak auzoetan, online galdetegiak), zuen proposamenak eta ideiak helaraz diezazkigun. Adi egon parte hartzeko urratsekin, Donostia zuretzat nolakoa izatea nahi duzun esatea nahi dugu eta. 

ondarea eta euskara - Irudia

Ondarea

interes historiko-artistiko-arkitektonikozko elementuak, zuhaitzak, parkeak,...

mugikortasuna - Irudia

Mugikortasuna

Oinezkoak, bizikletak, garraio publikoa, aparkalekuak...

etxebizitza eta hirigintza-berroneratzea - Irudia

Etxebizitzak

BOE, etxebizitza libreak, alokairuak, prezioak,...

jarduera ekonomikoa - Irudia

jarduera ekonomikoa

Donostiako maila ekonomikoa, auzoko bizimodua, establezimendu motak, turismoa...

estilos cuadros