AURREKONTUAK- bannerra - txikia2 2021

Zuk egiten duzu Donostia - Partaidetzako aurrekountuak

AURREKONTUAK- titulo - AZTERKETA - 2021

FASE DE ANÁLISIS

Del 12 de abril al 6 de junio de 2021

 

AURREKONTUAK - TESTUA - AZTERKETA proposamenak jaso aurretik - 2021

Epe honetan,  jasotako proposamena zegokion Udal departamentu bakoitzak ikuspuntu tekniko batetik  aztertzeko ardura zuen proposamenaren  bideragarritasuna.

Aurrera egiteko proposamenek, besteren artean, ondorengo baldintzak bete behar zituzten:

  • Udal Eskumenekoak izatea.
  • Udal politika orokorrekin kontraesanean ez egotea.
  • Interes publikokoak izatea.
  • Inbertsioa suposatuko duen proiektua izatea eta urtean exekutatuko dena.
  • Partaidetza prozesu baten emaitza ez ezabatzea.
  • Hurrengo aurrekontuak konpromisoan ez jartzea.
  • Bideragarritasun azterketa gainditzea.
  • Gehienez 300.000 €-ko inbertsioa eragin behar dute.
  • Antzeko proposamenak multzokatu egitea proposatuko zaie aurkeztu dituzten pertsonei.
  • Iraingarriak diren edo errespetuaren eta giza eskubideen kontra dauden proposamenak bertan behera geratuko dira.

 

dokumentu osoa PDF