Breadcrumb

Cesión de locales

Lokalen Lagapena

Lokalen Lagapena img

Donostiako Udala guztiz jabetuta dago egun bertako elkarte askok zailtasun handiak izaten dituztela beren jarduerak gauzatzeko lokalak eskuratzeko orduan. Hargatik zerbitzu berri bat abiarazi zuen, eta haren bitartez udal lokalak irabazteko asmorik gabeko donostiar erakundeei eskaintzen die.