Breadcrumb

Eduki publikatzailea

Eraikuntzako Eraginkortasun Energetikoari buruzko Ordenantza berria, behin betiko onartuta

2009tik indarrean zegoena indargabetzen du

Udal arau berriak eraginkortasun energetiko handia sustatu nahi du eraikin berrietan zein lehendik daudenetan, baita eraikuntzan energia berriztagarrien ezarpena handitzea ere. Beraz, eraikita dagoen parkearen energia- eta karbono-aztarna murriztea du helburu, eta, aldi berean, eraikinen barruko klima-konforta lortzea ingurumenaren aldetik jasangarriagoa izatea.
 


Aurrekariak:

2009ko ekainaren 1ean, Eraikinen Eraginkortasun Energetikoari eta Ingurumen Kalitateari buruzko Udal Ordenantza onartu zen, hiriko eraikin berrietan eta birgaituetan ingurumen-irizpideak eta efizientzia energetikoa ezartzeko eta exijitzeko. Onartu zenetik hamaika urte baino gehiago igaro direnean, Ordenantza berri bat idatzi da, indarrean dagoen araudi berrira eta eraginkortasun energetikoaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren arloan Udalak hartutako konpromisoetatik eratorritako eskakizunetara egokitzeko.

Orain indargabetzen ari den ordenantzarekin, 2009-2020 aldian 2.000 obra baino gehiago gauzatu dira, edo gauzatze-fasean daude gaur egun, eta horiek arauaren energia- eta ingurumen-irizpideak txertatu dituzte. Beraz, uste dugu ordenantza batek oso eragin handia duela udalaren eraikuntza-parkean. Gutxi gorabehera, obren % 70 bizitegi-eraikinen inguratzaile termikoan egindako birgaitzeei dagokie (fatxadak, estalkiak, terrazak), % 18 eraikuntzako obra handiko lizentziei (eraikin berriak eta lehendik dauden eraikinetako eraberritze handiak), % 8 jardueraren bati lotutako obrei eta, azkenik, % 4 eraikinen eraispenei.

Dokumentu berriari dagokionez, araudia egokitu da gaur egun indarrean dagoenera, bai Estatuan, bai autonomia-erkidegoan. Alde batetik, eraikinaren energia-prestazioak arautzen dituzten estatu mailako bi arau aldatu egin dira: eraikuntzako Kode Teknikoa (BOE, 2019/12/27) eta Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (RITE). Ordenantza berriak bere egiten ditu horietan egindako aldaketak. Bestalde, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa eta Eraikinen Ziurtapen Energetikoa dekretu banaren bidez araututa daude. Beraz, lehengo ordenantzaren eskakizun horiek kendu egin dira, bikoiztasunak saihesteko eremu horiek arautzen zituztenak.

Era berean, ordenantza honek berrikusten ditu energia aurrezteko eta iturri berriztagarrietatik sortutako energia sartzeko gaiak eraikitzeko sektorean dauden eskakizunak, eta hori ezinbestekoa da 2050ean karbono gutxiko ekonomia lehiakor baterantz pixkanaka aurrera egiteko. Helburu horrekin konprometitu da udal hau.

 

Ordenantzaren helburuak:


Ordenantza berri honek eraikin eta instalazioetan, berriak edo lehendik daudenak eta titulartasun publikokoak edo pribatukoak izan, energia berriztagarriak diseinatzeko, aurrezteko, energia-eraginkortasunerako eta erabiltzeko neurriak ezartzea sustatzen du. Hala, Ordenantza honen helburua da energiaren aldetik efizientea den eraikuntza-garapena lortzea, bai eraikin berrietan, bai lehendik eraikitakoetan, jarraipena emanez energia-efizientziari buruzko aurreko ordenantzarekin hasitako bideari. Horretarako, kontsumoaren eta energia-eskariaren mugak, instalazioen eraginkortasuna eta energia berriztagarriak, alternatiboak eta garbiak sartzea arautzen dira.

Gainera, Ordenantza berriaren beste helburuetako bat haren egitura argitzea eta aurrekoaren aldean sinplifikazio administratiboa egitea da, ulertaraztea erraztuz eta, aldi berean, haren izapidetzea arinduz.

Hala, Eraikuntzako Eraginkortasun Energetikoari buruzko Udal Ordenantza berria DSS 2050 Klima Ekintzarako Planean definitutako helburuak lortzera hurbiltzeko beste tresna bat da, hau da, 2030ean udal isuriak % 40 murriztea, 2007 oinarri-urtearekin alderatuta, eta % 80 2050ean. Era berean, hirian eraikitako eraikinetan eraikuntza-ezaugarriak hobeak bermatzen ditu.

Testu berria Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoren jarriko da indarrean.