Breadcrumb

Eduki publikatzailea

2017ko berotegi-efektuko gasen udal inbentarioaren aurkezpena

Isuriak handitu egin dira 2016koekin alderatuta

2017ko berotegi-efektuko gasen udal-inbentarioaren aurkezpena


Klima-aldaketa arazo konplexua da, gizadiak aurre egin behar dion erronka handienetako bat, eta ikuspegi integral bat behar du, berotegi-efektuko gasen isuriak arintzeko neurriak eta dagoeneko jasaten ari diren inpaktuetara egokitzeko politikak konbinatuko dituena.

Hiriek funtsezko zeregina dute klima-aldaketaren aurkako borrokan, planetaren berotzeaz arduratzen diren emisio gehienak tokiko eskalan sortzen baitira. Errealitate horretaz jabetuta, Donostiak hamarkada bat baino gehiago darama berotegi-efektuko gasen isurketa murrizteko eta klima-aldaketak eragindako inpaktu nagusietara egokitzeko ekintza zehatzak planifikatzen eta gauzatzen.

Ekintzak abiaraztearekin batera, ezinbestekoa da hiriak klima-aldaketari dagokionez duen eragina kuantifikatzea. Horretarako, hirian egiten den jardueraren ondorioz isurtzen diren berotegi-efektuko gasen kopurua kuantifikatzen da. Hala, Udalak hasitako ekintzen emaitzak ebaluatzeko aukera ematen duen tresna hiriko berotegi efektuko gasen inbentarioak (BEG) dira.

Donostia izan zen, Balmasedarekin batera, Udalsarea 21eko isurien inbentarioa pilotatu zuen lehen udalerria, 2005ean, jasangarritasuneranzko udalerriena, eta, ordutik, udalerriaren eta udalaren isurien inbentarioa kalkulatzen da urtero.

Datuak lortzeko konplexutasuna dela eta, urte eta erdiko aldearekin kalkulatzen dira Euskal Herriko inbentarioak. Hala, 2017. urteko BEG inbentarioa kalkulatu da aurten, ondoren azalduko diren emaitzekin.


2017ko isuriak

2017an, udalerriko BEG isuriak, industriak isuritakoak kontuan hartu gabe, 857 kilotonelada CO2 baliokide (CO2e) izan ziren, hau da, biztanle bakoitzak 4,6 tona CO2 baliokide isuri zituen.

Donostian, BEG isurien erdia baino gehiago,% 56,5, garraioari dagozkio. Horien artean,% 63 turismoak dira,% 28 kamioiak eta furgonetak eta% 6,7 autobusak.


Isurien bilakaera 2016rekiko

2016ko isuriei dagokienez, 2017an isuriak % 5,8 handitu dira, eta biztanleko isuriak % 5,6. Isurien igoera sektore guztietan gertatu da, baina igoera handiena zerbitzuen sektorean (+% 17) eta etxebizitzen sektorean (+% 15) gertatu da.

2017ko isurien hazkundearen zati bat, 2016koarekin alderatuta, elektrizitatearen ekoizpenari lotutako isurien gorakadaren ondorio da. Kontsumitzen dugun elektrizitate gehiena Euskaditik kanpo sortzen da, eta kontsumo horri lotutako emisioak iturri berriztagarrietatik eta iturri ez berriztagarrietatik abiatuta Estatuan sortu den elektrizitate proportzioaren araberakoak dira. Hala, 2016an, elektrizitatearen kWh bakoitza sortzeko, 0,25 kg CO2 baliokide isuri ziren; 2017an, iturri berriztagarrien erabilera txikiagoaren ondorioz, elektrizitatearen kWh bakoitzak 0,31 kg CO2e isuri zituen.

Hala ere, isurien igoera ez da elektrizitatearen jatorriaren ondorio bakarrik; izan ere, garraioen sektorean, zerbitzuen sektorean eta bizitegien sektorean, erregai fosilen kontsumoa ere igo egin zen 2017an; eta hondakinei dagokienez, bilakaera ere negatiboa izan zen, sortutako hondakinen bolumen osoa handitu baitzen, eta gaikako bilketaren tasa pixka bat jaitsi baitzen.

2017ko isurien gorakada hori autonomia-erkidegoko gainerako tokietan gertatu zenaren antzekoa da, Ihobek argitaratutako Euskadiko inbentarioan ikus daitekeenez.

Hiriaren helburuekiko bilakaera

2007-2016 urteetako bilakaera ona izan arren, 2017ko isurien hazkundeak nahiko genukeen balioen gainetik jarri gaitu jada, 2020an% 20ko murrizketa-helburua lortu ahal izateko, 2007. urtearekin alderatuta. 2030ean% 40 murrizteko helburura iristeko, ahalegin gehigarriak egin beharko dira.

 

2017ko inbentarioaren txostena