Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

2022 diru-sarrerak sarrera

2022 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2022rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 424.842.665,00 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2022

Diru-sarreren aurreikuspena (2022)

 

Taula - 2021-2022 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2021-2022)

Kapitulua 2021 2022 %
1. Zuzeneko zergak 80.235.547,00 81.130.552,00
1.12%
2. Zeharkako zergak 5.500.000,00 5.500.000,00
0.00%
3. Tasak eta bestelako zergak 101.644.537,00 103.437.043,00
1.76%
4. Transferentzia arruntak 153.692.686,00 172.987.795,00
12.55%
5. Ondare-sarrerak 14.463.414,00 15.915.816,00
10.04%
6. Inbertsioen besterenganatzea 21.455.959,00 23.841.543,00
11.12%
7. Kapital-transferentzak 5.500.000,00 7.893.689,00
43.52%
8. Finantza-aktiboak 33.389,00 680.409,00
1937.82%
9. Finantza-pasiboak 17.475.885,00 13.455.818,00
-23.00%

treemap - diru-sarrerak - 2022

2022 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.