Prespuestos

Udal Aurrekontuak

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2021 diru-sarrerak sarrera

2021 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2021rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 400.001.417,00 eurokoa da.

Hiruhilabeteko ejekuzioa

 

Grafika - Barrak - Diru-sarrerak - 2021

Diru-sarreren aurreikuspena (2021)

Taula - 2020-2021 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2020-2021)

Kapitulua 2020 2021 %
1. Zuzeneko zergak 78.626.575,00 80.235.547,00
2.05%
2. Zeharkako zergak 8.000.000,00 5.500.000,00
-31.25%
3. Tasak eta bestelako zergak 106.088.315,00 101.644.537,00
-4.19%
4. Transferentzia arruntak 159.553.363,00 153.692.686,00
-3.67%
5. Ondare-sarrerak 15.718.769,00 14.463.414,00
-7.99%
6. Inbertsioen besterenganatzea 29.316.886,00 21.455.959,00
-26.81%
7. Kapital-transferentzak 10.911.737,00 5.500.000,00
-49.60%
8. Finantza-aktiboak 5.143.540,00 33.389,00
-99.35%
9. Finantza-pasiboak 19.181.451,00 17.475.885,00
-8.89%

treemap - diru-sarrerak - 2021

2021 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

OHARRA: irudi honek ez ditu Erakunde Autonomoen eta Sozietateen diru-sarrerak jasotzen

 

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.