Breadcrumb

Cookies: Política de Privacidad

Pribatutasun-politika

 

Aurkibidea

1. Sarrera

2. Tratamenduaren arduraduna

3. Bildutako datu pertsonalak

4. Tratamenduaren mugak

5. Datuak biltzeko informazioa

6. Tratamenduaren Jardueren Erregistroa

7. Segurtasun-neurriak

8. Eskubideak

1. Sarrera

Donostiako Udalaren webgune honen bidez egindako datu pertsonalen tratamendua datuak babesteko Europako araudian – 2016/679 (EB) Erregelamendua – Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) –, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta aplikatzekoa den datuen babesari buruzko gainerako araudian ezarritakoaren arabera arautzen da, erabiltzaileek uneoro oinarrizko eskubidea dutela bermatzeko.

Pribatutasun-politika hau irakurrita, erabiltzaileak webgune honen bidez biltzen diren datu pertsonalak tratatzeko eta babesteko moduari buruzko informazioa jasoko du.

Erabiltzaileak arretaz irakurri behar du Pribatutasun Politika hori, modu argi eta errazean idatzi baita ulermena errazteko helburuarekin, eta, horrela, libreki eta borondatez erabaki ahal izango du bere datu pertsonalak Donostiako Udalari eman nahi dizkion ala ez, horretarako prestatutako baliabideen bidez.

Era berean, Pribatutasun-politika honen xedea da DBEOren arabera dagozkion eskubideei buruzko informazioa ematea. Zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko zalantzarik baduzu, jarri harremanetan: dbo@donostia.eus.

2. Tratamenduaren arduraduna

Webgune honen bidez bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna da:

Donostiako Udala, IFZ: P2007400A; helbidea: Ijentea kalea, 1 – 20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

Era berean, jakinarazten dizugu Donostiako Udalak Datuak Babesteko Ordezkari bat duela, eta harekin harremanetan jarri ahal izango dela honako helbide honen bidez: dbo@donostia.eus, edo Datuak Babesteko Ordezkariari zuzendutako idazki baten bidez.

3. Bildutako datu pertsonalak

Webgune honen bidez datu pertsonalak biltzen dira, webgunearen bidez emandako zenbait zerbitzu eskuratu eta eman ahal izateko. Datu horietako batzuk zuzenean ematen dira, adibidez, erregistratzeko edo izena emateko inprimaki bat betetzen denean, eta beste batzuk zeharka lortzen dira teknologiarekin, hala nola cookie-ekin.

Webgune honek baliabide hauek erabiltzen ditu datu pertsonalak biltzeko eta ondoren tratatzeko:

 • Formularioak: inprimaki digitalen bidez nahiz formatu elektronikoan, datu pertsonalak biltzen dira, plataforma edo webgune honetatik hainbat zerbitzu eskuratu eta emateko.
 • Posta elektronikoak: webgunean ezarritako helbide elektronikoak datu pertsonalak biltzeko bitarteko posibletzat hartuko dira.
 • Cookieak: webgune honek cookie teknikoak erabil ditzake (zerbitzariak webgunera sartzen denaren gailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak), webgunearen funtzionamendu eta bistaratze zuzenerako ezinbestekotzat jotzen diren funtzio jakin batzuk gauzatzeko, bai eta cookie analitikoak, lehentasunekoak eta/edo publizitatekoak ere, baimena eman ondoren.

 

Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28.2 artikuluaren arabera, Donostiako Udalak edozein administraziok egindako dokumentuak kontsultatu edo eskatu ahal izango ditu, baldin eta datuen tratamendua beharrezkoa bada interes publikoaren alde edo Udalari emandako botere publikoak egikaritzearen alde egindako misio bat betetzeko (DBEOren 6.1 e) artikulua); izan ere, 39/2015 Legeak ezartzen du administrazio publikoek ez dutela aldez aurretik eskatutako dokumenturik aurkeztu behar, ez eta datu horiek arautzen dituen edozein pertsona ere.

Webgunean eskuragarri dauden formularioetan eskatutako datuak, oro har, nahitaezkoak dira (eskatutako eremuan kontrakoa zehazten ez bada) ezarritako helburuak betetzeko.

Datuak bidaltzeko beste bitarteko batzuk erabiltzean, erabiltzaileak kasu bakoitzean beharrezkoa den informazioa bakarrik eman beharko du.

Ildo horretan, erabiltzaileak bere gain hartuko ditu datuak biltzeko ezarritako bitartekoen bidez bere borondatez ematen dituen datu gehiegizko, zehaztugabe edo desegokien ondoriozko erantzukizun posibleak.

4. Tratamenduaren mugak

Ez zaie baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak webgune honetan gaitutako bitartekoen bidez emateko (zerbitzuak eskatzeko, harremanetarako edo posta elektronikoak bidaltzeko prestatutako formularioak betetzea).

Beraz, baliabide horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituzten pertsonek formalki adierazten dute 14 urtetik gorakoak direla, eta Donostiako Udalak ez du inolako erantzukizunik izango baldintza hori ez betetzeagatik.

Eskainitako zerbitzuak 14 urtetik beherakoentzat badira, adingabearen guraso edo legezko tutoreen baimena lortzeko baliabideak jarriko dira.

5. Datuak biltzeko informazioa

Inprimaki baten bidez (online edo deskargatzeko moduko formatuan) edo webgunean ezarritako beste komunikazio-kanal batzuen bidez datuak biltzen diren bakoitzean, ukitutako pertsonari jakinaraziko zaio, datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritakoaren arabera.

Eragindako pertsonei informazioa emango zaie, erabilitako bitartekoaren arabera:

 • Formularioak (online eta deskargatzeko formatua): informazioa inprimakian bertan sartuta egongo da.
 • Posta elektronikoak: informazioa hemen eskura daiteke: Informazioa eman behar da.
 • Cookieak: informazioa Cookien Politikan dago eskuragarri. Ikus Cookien politika.

 

Erabiltzaileak bere gain hartzen du emandako datu pertsonalen egiazkotasunaren eta zehaztasunaren ardura. Erabiltzailearen datuetan aldaketaren bat gertatzen bada, aldaketak tratamenduaren arduradunari jakinarazi beharko zaizkio, eguneratuta egon daitezen.

6. Tratamenduaren Jardueren Erregistroa

Donostiako Udalak bere ardurapean eta ardurapean dituen datu-tratamenduen helburuak eta informazio osoa hemen zehazten dira:

7. Segurtasun-neurriak

Donostiako Udalak segurtasun-neurri egokiak hartzen ditu, datuak babesteko indarrean dagoen araudiaren arabera, webgune honen erabiltzaileek datuak babesteko duten oinarrizko eskubidea bermatzeko.

Ezarritako segurtasun-neurriak Administrazio Elektronikoaren eremuan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren II. eranskinean (segurtasun-neurriak) ezarritakoak dira, eta Donostiako Udalaren Segurtasun Politika osatzen duten dokumentuetan deskribatuta daude.

Era berean, web gune honetan tratatuta dauden datu pertsonalen arriskuaren araberako segurtasun-maila bermatzeko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak aplikatu dira.

8. Eskubideak

Hauek dira eragindako pertsonen eskubideak:

 • Baieztatu ea Donostiako Udala zure datu pertsonalak tratatzen ari den.
 • Zure datu pertsonalak atzitzea, datu okerrak zuzentzeko eskatzea edo, hala badagokio, ezabatzeko eskatzea, besteak beste, datuak jada ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.
 • Egoera jakin batzuetan:
  • Zure datuen tratamendua mugatzea; kasu horretan, Donostiako Udalak erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditu gordeko.
  • Zure datuen tratamenduari aurka egitea; kasu horretan, Donostiako Udalak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik izan ezik, edo erreklamazio posibleak erabili edo defendatzeagatik izan ezik. Zure datuen tratamendua barne, banakako erabaki automatizatuetarako.
  • Datuen eramangarritasuna, eragindako pertsonari emateko edo beste arduradun bati helarazteko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean.

 

Era berean, datuen tratamendua baimenean oinarrituta dagoenean, baimena ezeztatzeko eskubidea du, datuak babesteko indarrean dagoen araudian ezarritako moduan eta baldintzetan.

Eskubideak idatziz baliatu ahal izango dira tratamenduaren arduradunaren aurrean, pribatutasun-politika honen 2. paragrafoan adierazitako helbidean edo haren egoitza elektronikoaren bidez.

Zure eskubideak baliatzean ez bazaizu behar bezalako arreta edo arreta eman, erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu Datuak Babesteko Euskal Bulegoan. Helbidea: Tomas Zumarraga Dohatsuaren kalea, 71 - 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz.

Hala ere, lehenengo eta nahi izanez gero, Donostiako Udalaren Datuak Babesteko ordezkari izendatu den pertsonarekin harremanetan jarri ahal izango da, helbide elektroniko honetan: dbo@donostia.eus.

Eguneratze-data: 2022/09/20