Breadcrumb

Contratos, convenios y subvenciones

Kontratuak, hitzarmenak eta dirulaguntzak

 

431    Udalak formalizatutako kontratu guztiak argitaratzen dira, honako hauek adierazita: xedea, lizitazio eta esleipen zenbatekoak, erabilitako prozedura, zer bidetatik egin den publizitatea (egin bada), prozeduran parte hartu duten lizitatzaileen kopurua, eta esleipendunen nortasuna.

 

432    Formalizatutako kontratuen aldaketak argitaratzen dira.

 

433  Formalizatutako kontratu txikiak aldizka argitaratzen dira (gutxienez, hiru hilean behin) gutxienez modu elkartuan (kontratu-kopurua eta zenbateko osoa).

 

434    Sektore publikoko kontratuen legeetan aurreikusitako prozedura bakoitzaren bidez esleitutako kontratuen aurrekontu-bolumenarekiko ehunekoari buruzko datu estatistikoak argitaratzen dira.

 

435    Kontratazio publikoari buruz indarrean dagoen araudiari buruzko informazioa argitaratzen da.

436    Sinatutako hitzarmenen zerrenda argitaratzen da, alderdi sinatzaileak, xedea eta, hala badagokio, hitzartutako betebehar ekonomikoak adierazita.

 

437    Emandako dirulaguntza eta laguntza publikoak argitaratzen dira, haien zenbatekoa, helburua edo xedea eta onuradunak adierazita.

 

438    Entitateak sinatutako kudeatzeko aginduak argitaratzen dira.

Ez da kudeaketa-gomendiorik sinatu 2023. urtean

 

439    Entitateak sinatutako administrazio-emakidak argitaratzen dira.

 

4310    2022an publizitate instituzionaleko kanpainetan egindako gastu publikoa 137.894 eurokoa izan zen.

 

4311    Alarma-egoerari lotutako larrialdiko kontratu publikoen zerrenda argitaratzen da, baita gorabehera horrek esleitutako kontratuei eta ebaluatzen ari direnei egin dien erasana ere (etetea, suntsiaraztea, atzera egitea, etab.).