Partaidetzazko aurrekontuen banerra

Identifikazioa

Derrigorrezkoak dira * duten eremuak.

Datuen babesa

Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta aurkatzeko eskubideak gauzatu ditzakezu UdalInfon (bulegoetan nahiz online) eskaera tratamendu arduradunari zuzenduaz.

(3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa)

  • Tratamenduaren arduraduna
  • Identitatea: Donostiako Udala - IFK P2007400A
  • Helbidea: Ijentea, 1 - 2003 Donostia
  • Telefonoa: 010 / 943 481 000
  • Emaila: udalinfo@donostia.eus
  • Datuen Babesaren Ordezkaria: Donostiako Udaleko Datu Babeserako Ordezkaria