Udal Ondareak - 2. Eskubide Errealak

 • 23-DR-003 - Azpiegitura zortasuna, hodi biltzailea eta kanalizazio sarea pasatzeko Belartza AÑ.13 (II) hirigintza alorreko Belartza Harrobia AÑ.13.2 azpieremuko b.10.1 lursailetik

  b.10.1 lursaila, Belarratza Harrobia AÑ.13.2 azpiesparrukoa, Belarratza AÑ.13 (II) hirigintza alorrekoa.

 • 24-DR-001 - Añorga Txikiko bide zorra.

  Finkak muga egiten du Jabetzaren Erregistroko 625 zenbakiko udal jabetzako finkarekin. Añorga Txiki SAren jabetzakoa da, eta bi eraikin edo bloke atxiki ditu, Añorga Txiki auzoko 6. poligonoko Plan Partzialean 5. eta 6. zenbakiekin adieraziak eta plan partzial horretako 5. eta 6. lursailak osatzen dituztenak.

 • 24-DR-002 - Akueduktu zortasun iraunkorra, Oriamendi pasealekutik Añorgako depositura by-passa egin eta edateko uraren sare orokorra handitzeko proiektuaren 2. finkaren gainean

  {140,50 m2-ko lur puska. Mugak: Iparraldean: finkaren gainerako partea. Hegoaldean: finkaren gainerako partea eta Zatarain Goya ahizpak. Ekialdean: A. Eizaguirre eta finkaren gainerako partea.

  Mendebaldean: finkaren gainerako partea.

 • 24-DR-003 - Ubide-zortasun iraunkorra, Oriamendi pasealekutik Añorgako biltontziaren ‘by pass’ edateko uraren sarea handitzeko desjabetze-proiektuko 1. finkaren gainean.

  276 m2-ko lur zatia. Mugak: Iparraldean: Ignacio Dorronsoro eta errepidea. Ekialdean: errepidea eta finkaren gainerakoa Hegoaldean: finkaren gainerakoa

  Mendebaldean: C. Romanen oinordekoak eta finkaren gainerakoa.

 • 24-DR-004 - Akueduktu zortasun iraunkorra, Añorgako biltegiaren by-passerako edateko uraren sare orokorra Oriamendi pasealekutik handitzeko proiektuaren 3. finkaren gainean ezarria.

  320,58 m2-ko lur puska bat. 3 m zabaleko zerrenda bat da. Mugak: Iparraldean: finkaren gainerakoa. Hegoaldean: finkaren gainerakoa eta Cementos Rezola.

  Ekialdean: Clemente Ramón jaunaren oinordekoak eta finkaren gainerakoa.

  Mendebaldean: Cementos Rezola eta finkaren gainerakoa

 • 25-DR-001 - Ubide zorra, 'ZUBIETAKO ZABALPENA ZU.03' eremuko 'ARAUNDI' baserriko lurretan

  'Araundi' baserriaren (Zubieta auzoko 7. zenbakia) b) barrutiak ubide zorra izatea jarri zen, euri urak biltzeko hodi bat pasatzeko handik. Zorrak 55 m luze eta 2 m zabal den 110 m2-ko lur puska ia angeluzuen bati erasten dio, herri bidetik hasi eta errekaraino. Hodiaren goiko aldea lurrak orain duen altuera baino 1,5 m beherago sartuta izango da, gutxi gorabehera.

 • 25-DR-002 - Erabilera publikoko zortasuna Bugati Hegoaldea. ZU.04.3 esparruko Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren barruko lursailetako C -000/1 lursailaren gainean.

  Erregistroko 137. finka, Bugati Hegoaldea. ZU.04.3 esparruko Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren barruko lursailetako C -000/1 lursaila.

 • 25-DR-003 - Erabilera publikoko zortasuna, Bugati Hegoaldea ZU.04.3 eremuko Barne Berrikuntzarako Plan Bereziko lursailetatik b -200/1-b lursailaren gainean.

  Erregistroko 135. finka, Bugati Hegoaldea ZU.04.3 eremuko Barne Berrikuntzarako Plan Bereziko lursailetatik b -200/1-b lursaila.

 • 25-DR-004 - Erabilera publikoko zortasuna, 32 m2-ko eta 212,12 m2-ko bi lur-zatiren gainean, Arrapide pasealekuko 52. zenbakiaren parean biribilgune bat egiteko.

  32 m2-ko eta 212,12 m2-ko bi lur-zatiren gainean, glorieta gauzatzearen eragina jasango dutenak eta honako erregistro-finka hauen barruan daudenak:  .- 32 m2-ko lur-zatia, Zubieta auzoan dagoen 184 erregistro-finkaren barruan dagoena (CRU 20010000229411). 16.578,12 m2-ko azalera du eta bi lurzatitan banatuta dago: bata 14.358,12 m2-koa eta bestea 2.220 m2-koa.

  Biribilgunea egitean eragindako 32 m2-ko lursailaren azalera 2.220 m2-ko lursailaren barruan dago.

  Azalera horrek honako muga hauek ditu:

  Iparraldean: 190 zenbakiko erregistro-finka, titularra Real Sociedad de Futbol-elkartearena, eta glorieta gauzatzeko ukitutako lur-zatiari dagokiona.

  Hegoaldean: 184. erregistro-finkari dagokion lursailaren gainerakoa, glorietaren exekuzioak eragiten ez diona.

  Ekialdea: Arrapide pasealekua.

  Mendebaldea: 190 zenbakiko erregistro-finka, Real Sociedad de Futbol sozietatearen erregistro-titularra dena, eta biribilgunea egiteko erabiltzen den lur-zatiari dagokiona.  .- 212,12 m2-ko lur-zatia, 190 zenbakiko erregistro-finkaren barruan dagoena (CRU 20010000229442). 88130,11 m2-ko lursaila, Landa Eremu Komunean kokatua, beste lursail batzuen elkarketaz gehiengoak Zubieta auzoko Ichiverrieta-Aldeako eta Irumbieta edo Irubita izeneko baserriaren ekialdeaz osatua.  Erabilera publikoko zortasunak eragindako 221,12 m2-ko lur-zatiaren mugak:

  Iparraldean: 190 zenbakiko erregistro-finkari dagokion lursailaren gainerakoa, glorietaren exekuzioak eragiten ez diona.

  Hegoaldean: 190 zenbakiko erregistro-finkari dagokion gainerako lursaila, 184 erregistro-finka eta glorieta gauzatzeak ukitu ez duena. Erregistroko titularra Real Sociedad de Futbol da.

  Ekialdea: Arrapide pasealeku.

  Mendebaldean: 190 zenbakiko erregistro-finkari dagokion lursailaren gainerakoa, glorietaren exekuzioak eragiten ez diona.  KATASTROA:

  Katastroko lurzati hauei eragiten die neurri batean: 7990203 eta 7990204.