Donostia Central Library - San Sebastián

Alderdi Eder, w/n
20004 Donostia / San Sebastián
Tfno: 943-481486 / 943-481488
e-mail: donostiakoliburutegiak@donostia.eus

Schedule:

Monday to Friday: from 10:00 to 20:30
saturdays: from 10:00 to 14:00 and from 16:30 to 20:00