Lan eskaintza

 

 Lan eskaintza publikoa

 

Egonkortzeko Enplegu Publikoaren Eskaintza 2022 (apartekoa eta salbuespenezkoa)
 

 

 EPE 2022

 EPE 2023

 Hautaketa-prozesuak - Oinarri orokorrak

Oinarri hauen helburua da alderdi orokor batzuk arautzea, enplegu eskaintza publikoa gauzatuz Donostiako Kiroletako Udal Patronatuko plantillan hutsik egon eta deialdi bakoitzaren oinarri berezietan adierazitako lanpostuetan karrerako funtzionario sartzeko egitekoak diren hauta probetarako.

Oinarri hauen edukia deialdi bakoitzerako onartu eta argita- ratuko diren oinarri bereziek osatuko dute.

  Oinarri orokorrak

 

 Hautaketa-prozesuak

 

 Lan poltsak

 

  Zerrenda eguneratuak