Prezio publikoak KTx

Kirol Txartela 2022ko harpidetzen prezioak

Harpidetza mota Sarrera kuota Urteko ordainketa Lauhilabeteko ordainketa
KIROL TXARTELA ADINGABEA 25,20 86,75 31,80
KIROL TXARTELA GAZTEA 40,50 135,00 49,50
KIROL TXARTELA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK sarrerarik gabe 85,90 31,50
KIROL TXARTELA HELDUA 56,10 222,70 81,65
KIROL TXARTELA 65 PLUS 22,15 126,65 46,45
FAMILIA KIROL TXARTELA 65 PLUS 22,15 223,40 81,90
FAMILIA KIROL TXARTELA 91,60 382,50 140,25
FAMILIA UGARIEN KIROL TXARTELA 87,30 286,50 105,05
FAMILIA GURASOBAKARREN KIROL TXARTELA * 87,30 231,40 84,85
GIZARTE KIROL TXARTELA sarrerarik gabe 23,70

-

KIROL TXARTELA EGUERDIKOA 56,10 155,95 57,20
KIROL TXARTELA HILEKOA - HELDUA sarrerarik gabe hileko 27,00 -
KIROL TXARTELA HILEKOA - ADINGABEA (berria) sarrerarik gabe hileko 16,00  

*Guraso bakarrak (beste gurasorik ez izategatik edo alarguna izateagatik) eta seme-alaba batek edo gehiagok osatutako familiak.

  • Sarrera-kuota harpidedun berriek bakarrik ordainduko dute. Nolanahi ere, baja eman eta gero harpidedun egin nahi izanez gero ere sarrera-kuota ordaindu beharko da. 

 

Sarrera kuotaren salbuespenak:

  1. Altzako auzoan bizi diren pertsonek 2022an Kirol Txartelako alta berria egin nahi badute.
  2. 65+ harpidetza eskatzen duten pertsonek sarrera kuotaren salbuetsita egongo dira, bere errentak LGSa baino 2,5 aldiz han -diagoak ez badira.
  3. 4 hilabetez Kirol Txartela Hilekoa izan eta urte berean beste Kirol Txartela modalitatera igarotzen direnak.

 

Urteko kuotan deskontuak:

  1. 65+ eta 65+ familiako harpidetzako jabeen errentak LGSa baino 2,5 aldiz handiagoak ez badira, urteko kuotaren % 80 ordainduko dute. Eskaera orria 

 

Urteko kuotaren salbuespenak:

  1. Sozial izaera duten udal programetan (errefuxiatuen harrera, oporrak bakean…) parte hartzen duten pertsonak prezioak ordaintzeko salbuetsita egon ahal izango dira, aldez aurretik eskera aurkeztuta.
  2. Urtero bere kirol lorpenei esker Urrezko Kirol Txartela jasotzen duten kirolariek hurrengo urterako doako Kirol Txartelako harpidetza eskatu ahal izango dute.

 

Ordainketa erak

  • A/ Urtebeteko ordainketa: Ordainketa bakarra urte osorako, edo geratzen diren hilabeteterako.
  • B/ Lauhilabeteko ordainketa: Hiru ordainketetan zatitutako ordainketa: urtarrila, maiatza eta irailean. Ordainketa helbideratzea ezinbestekoa da.

Era batean zein bestean harpidetzan alta hartzeko sarrera kuota ere ordaindu beharko da.

Dokumentuak