Datuen babesa

ERROLDA; ERROLDA


Tratamenduaren arduraduna

Identitatea: Donostiako Udala - IFK P2007400A

Helbidea: Ijentea, 1 - 20003 Donostia

Telefonoa: 010 / 943 481 000

Emaila: udalinfo@donostia.eus

Datuen Babesaren Ordezkaria: Donostiako Udaleko Datu Babeserako Ordezkaria

Tratamenduaren xedea:

Udalerrian erroldatutako pertsona fisikoei dagokien informazio pertsonalaren kudeaketa. Hurrengoaren inguruko kudeaketa: - Jaiotzeagatik alta ematea edo udalerri aldaketa. - Ziurtagiriak. - Datuak aldatzea. - Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarren izen ematea berritzea. - Bizileku iraunkorra duten Europako Erkidegoko eta Erkidegotik kanpoko atzerritarren bizilekua berrestea. - Udalerri barruan egoitza aldatzea. - Baja. - Zentsuagatiko aldaketa. -Hauteskunde mahaiko kideak izendatzea.

Gordetzeko epeak:

Kontserbazio iraunkorra 196 Kodea (Udal-erroldaren alta, baja eta aldaketak) Herri Administrazioko Dokumentazioaren Baloraziorako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordeak (COVASED, 232/2000 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta EAEko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena) onartu dituen dokumentuetako ebaluazioen taulen proposamena. Tramitea burutzeko paperean aurkeztutako dokumentazioa 5 urtetan ezabatzen da

Legitimazioa

Lege betebeharra DBEOren 6.1.c) artikulua: -Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa. -3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. - 7/1985 Legea, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena - 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki-Erakundeen Biztanleriari eta Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena - urtarrilaren 10eko 4/1996 Legea, apirilaren 2ko 7/1985 Legea (Toki Araubidearen Oinarriak arautzekoa) aldatzen duena, Udal Erroldari dagokion atalean. - 1996ko abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretua, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko araudia aldatzekoa, uztailaren 11ko 1690/1986 Errege Dekretuak onartua.

Hartzaileak

- INE.

;

Hartzaileak

- EUSTAT.

;

Hartzaileak

- EUSKO JAURLARITZA.

;

Hartzaileak

- OSAKIDETZA.

;

Hartzaileak

- Legeak ezarritakoak eta tratamendu honen esparruan aplikagarri direnak.

Eskubideak

Ukitutako pertsonek eskubidea dute Donostiako Udala haien datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez dioen baieztapena jasotzeko. Bestalde, hurrengo eskubideak ere badituzte:

  • Haien datu pertsonaletara sarbide izateko.
  • Okerrak diren edo osatugabe dauden datuen zuzenketa eskatzeko.
  • Ezabatzea eskatzeko eskubidea, datuak jaso ziren beharrizanetarako jada beharrezkoak ez direnean
  • Datuen tratamendua mugatzea. Kasu horretan, Udalak erreklamazioen aurrean defendatzeko edo haiek egikaritzeko gordeko ditu soilik.
  • Datuen tratamenduaren aurka egitea. Kasu horretan, Udalak datuak tratatzeari utziko dio, salbu eta arrazoi legitimo larriak baldin badaude edo erreklamazio posibleen defentsa edo egikaritza badago.

Eskubide horiek Donostiako Udalaren aurrean, tratamenduaren Arduraduna denez, edo aukeran, tratamenduaren Eragilearen aurrean, egikaritu daitezke, modu on line edo presentzialean.

Eskubideen egikaritzan behar den arreta jaso ez baduzu, Datuen Babeserako Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri ahal izango duzu. Helbidea: Beato Tomás de Zumárraga, 71 3. solairua - 01008 Vitoria-Gasteiz. Hala ere, Udalaren datuen babesaren ordezkariarekin jarri zaitezke harremanetan, zure datuen tratamenduarekin erlazionatutako edozein afera dela eta.