Donostia.eus - Gizarte Ekintza

Gizarte Ekintza 2017Oinarri Orokorrak eta BereziakEskaera epeaDiru laguntza eskaerak aurkezteko epea otsailaren 2tik martxoaren 1era


EskaerakElkarteei Jarduerak jakinaraztea eta akatsak zuzentzeaHerri Administrazioetan Administrazio-prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 2015/39 legeak 45.1 b) artikuluan xedatzen duenez, Diru laguntza deialdiko oinarrietako 3. atalean aurreikusitako prozedurazko egintzak Udaletxeko Iragarki Taulan argitaratzea nahikoa izango da, eta ez dago eskatzaileei banan-banan jakinarazi beharrik.

Eskaerak edo harekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioak akatsen bat baldin badu, edo osatu gabe baldin badago, interesatuei hamar laneguneko epea emango zaie, egintza goian aipatutako Iragarki Tauletan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, akatsak zuzendu edo falta diren dokumentuak aurkezteko. Epea amaitu eta akatsak konpondu ez badituzte, eskaera bertan behera utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da, 2015/39 Legearen 68. artikuluak adierazitakoarekin bat ebazpena egin ondoren.


Behin-behineko Ebazpena

Behin Betiko Ebazpena


Justifikatzeko azken eguna


  • 2018ko martxoaren 30a baino lehen aurkeztu beharko da.

Zuriketarako tramite eta inprimakiak Udal Bulego Birtualean

Organo Izapidegilearen kontaktua