Udaltzaingoan gauzatu beharreko izapideak

Udaltzaingoarekin gauza daitezkeen izapideak