ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

ext/INGURUMENA (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:

Ingurumeneko zerbitzu geografikoak natura eta biodibertsitatea, baratze publiko, zarata mapa, zortasun akustikoko eremuak, zarataren aurkako babes berezia, eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak, ura edateko iturriak, airearen kalitatearen estazioak, txakurrentzako jolasguneak, hondakinen (olio, arropa, organiko, beira, ontzi arinak, papera-kartoia, errefusa edukiontziak, auzo konposta, poltsa konpostagarriak eta garbigunea) eta aterpe klimatikoak (barruko, kanpoko aterpeak eta ibilbide berdeak) informazioa du.

El servicio geográfico de información de medio ambiente incluye la siguiente información: naturaleza y biodiversidad, huertas públicas, mapa de ruido, zonas de servidumbre acústica, protección acústica especial, certificados de eficiencia energética, fuentes de agua potable, estaciones de calidad de aire, zonas de recreo para perros, residuos (contenedores de aceite, ropa, orgánico, vidrio, envases, papel-cartón, resto, compostaje comunitario, bolas para compostaje y garbigune) y refugios climáticos (refugios interiores, exteriores y rutas verdes).Map Name: INGURUMENA

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Copyright Text: © Donostiako Udala - Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián

Spatial Reference: 102100  (3857)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates