Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko ekainak 04 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “LO.01.1 Loiolako Lorategi Hiria exekuzio unitatea urbanizazio proiektuari dagozkion obrak, BIM teknologiaren bidez” xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Sprilur eta Udalaren arteko Hitzarmena sinatzeko akordio proposamena, Eskuzaitzeta ZU.08 eremuan eraikigarriak diren partzelak eskualdatu ahal izateko.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. ONCEko kiosko batzuen emakidak amaitutzat eman eta erretiratzeko baimenak eman.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Etxebizitza baten administrazio-emakida ematea, Auzolana II babes komunitarioaren testuinguruan.
 • 6 - Gizarte Ekintzaren Zuzendaritza. Zuzendaritzari Laguntzeko Unitatea. “Harrera sozialeko udal zentroaren sukalde zerbitzua emateko" kontratuaren jarraipena onartzea.
 • 7 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Berdintasun, Lankidetza, Giza Eskubideak eta Kultur Aniztasuna Atala. SEAD Lagunen elkarteari dirulaguntza zuzena ematea onartzea.
 • 8 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Martx Up 2024 programa egitea onartzea.
 • 9 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. "Errotetako (Altza) hiri-berroneratze integrala eta udal-zerbitzuak berritzeko" obra-proiektua onartzea.
 • 10 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. "Easo kaleko 41 zenbakian dagoen Udalaren eraikineko HVAC sistemako energia termikoa ekoizteko unitatea ordezteko exekuzio-proiektua" onartzea.
 • 11 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Amara-Berri (Urbieta) HLHI ko patioa eraldatzeko obraren azken ziurtagiria onartzea.
 • 12 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. "AÑ-01 Atotxa Erreka (Añorga) HEko a.500.76 eta a.500.77 lurzatiak birpartzelatzeko proiektuaren aldaketari hasierako onespena ematea.
 • 13 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Arrapide pasealekuko 975. zenbakiko H2 lurzatian industria-eraikina eraikitzea.
 • 14 - Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea Zuzendaritza. Kontabilitatea. Udal Kontu-Hartzailetza nagusiarekin lankidetzan aritzeko zerbitzu-kontratuko 3. loteari dagozkion zerbitzuak noizean behin batera kontratatzeko hitzarmenak onestea, finantza-kontroleko jarduketak egiteko (1 eta 2 loteak), bai eta merkataritza-legeriaren arabera ikuskatzera behartuta dauden erakundeen auditoretza-zerbitzuak kontratatzeko ere (3. lotea).
 • 15 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta Udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 16 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Onartzea Bus Lanzadera Ilunbe txartela garraio titulua ezabatzea.
 • 17 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Udaleko langileen mediku azterketarako probak eta analisi klinikoak egiteko zerbitzua emateko kontratuaren jarraipena onartzea.
 • 18 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. "Altzan, Tomasene eraikinaren ondoan aparkalekua urbanizatzeko proiektua” burutzeko obrari dagokion azken ziurtagiria onartzea.
 • 19 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. "Txirrita Bertsolariaren kaleko jolasgune bat ehun-estalkien bidez estaltzeko" proiektuaren obren amaierako ziurtapena onartzea.
 • 20 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Anoeta estadioaren ingurua berrurbanizatzeko proiektua gauzatzeko obren azken ziurtagiria onartzea: 1.1 eta 1.2 azpifaseak.
 • GZK 1 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmena onartzea, "Hiriko jariatze-uraren kudeaketa jasangarria" izeneko ikerketa-proiektua egiteko.
 • GZK 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Bretxako emakidaren iraungitzea aitortzen duen espedientea iraungitzeko eskaera ezesteko proposamena.
 • GZK 3 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zerbitzua. Berjartze tasa baimentzeko eskaera - Polloe

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko ekainak 04 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 21 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. HE "CE.04 Zabalkundea" Convent Garden xehetasun azterlana behin betiko onartzea.