Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko maiatzak 14 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Alkatetza eta talde politikoak. Alkate. PSE-EE udal taldeak hainbat entitateetan dituen ordezkarien aldaketaren proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. "Begiristain doktorearen kalean Miramon Zorroagako euri-uren sareko zorroten mailakatua berreraikitzeko Proiektuari" dagozkion obren kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. "Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzuari laguntza teknikoa emateko zerbitzua” xede duen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Lau haur parke ordeztu eta berritzeko kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Bisita gidatuen eta antzeztuen zerbitzua” xede duen kontratazio espedientea onartzeko eskaera.
 • 7 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Zuhaizti Eskolako (Biteri eraikina, San Frantzisko kalea, 7) fatxadetako inguratzaile termikoaren birgaitze energetikoa egiteko egikaritze proiektuari” dagozkion obrak xede dituen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 8 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Urumea ibaiko ur-masen kalitatea hobetzeko proiektua burutzeko obrak esleitzeko proposamena. Anoetako gainezkabidea egokitzea.
 • 9 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 1/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 10 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 3/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 11 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 4/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 12 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 5/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 13 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 7/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 14 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 8/2023 epaia kalteagarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 15 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TEAMen 9/2023 epaia kaltegarritzat jo zuen akordioa indarrik gabe uztea.
 • 16 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Uliako aterpetxeko gas-horniduragatik ordaintzeke dagoen fakturaren ordainketa onartzea.
 • 17 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. 2023ko suteen eta lapurreten aurkako segurtasun-instalazioen mantentze-lanengatik fakturak ordaintzea.
 • 18 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Uren ustiapen eta saneamendu zerbitzuko instalazioetako urrutiko kontrolaren ekipamendua konpontzeko eta mantentzeko zerbitzu kontratuaren 4. eta azken luzapena onartzea.
 • 19 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta Udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 20 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Sagüés, Plaza de las Armerías, San Francisco Javier eta Casares egoiliarrentzako aparkalekuen administrazio-zerbitzua emateko kontratua partzialki ez betetzeagatik zigorrak ezartzeko espedientea hastea.
 • 21 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana behin betiko onartzea.
 • 22 - Osasun eta Ingurumeneko Zuzendaritza. Lege eta Administrazio Atala. Uliako aterpetxean biomasa eta aerotermia sistema bitartez UBSrako eta berogailurako ur beroa sortzeko lanak egiteko proiektua onartzea.
 • 23 - Osasun eta Ingurumeneko Zuzendaritza. Lege eta Administrazio Atala. Ikasbide-Orixe-ZMn autokontsumorako 3 eguzki-instalazio fotovoltaiko, banakakoak eta kolektiboak, instalatzeko proiektua onartzea.
 • 24 - Osasun eta Ingurumeneko Zuzendaritza. Lege eta Administrazio Atala. Behin betiko onarpena ematea Erdialdeko Isuri Gutxiko Eremuaren Proiektuari.
 • 25 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. 2024ko martxoko aparteko orduengatik haborokinak emateko ebazpenaren berri ematea.
 • 26 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduak Zuzendaritza. Zuzendaritza. Gastua baimentzea eta PSISZko langileen 2023ko Kirol Txartelaren abonua ordaintzea Kiroletako Udal Patronatuari.
 • 27 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Eskuzaitzeta A.U. ZU.08-ko, 30 kv-ko tensio handiko instalazio elektrikoen, transformazio zentroen eta tentsio baxuko proiektuari dagokion (2.fasea) obra kontratuaren hasierako 1. aldaketaren baimena eta behin-behineko jarraipena onartzea.
 • 28 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Anoetako estadioaren ingurua berrurbanizatzeko proiektua eguneratua onartzea
 • 29 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Onartzea Kontxa pasealekuko horma, Bainu Errega etxearen eta Antiguoko tunelaren artean, konpontzeko eta handiagotzeko proiektuaren II C fasea

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko maiatzak 14 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 30 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Behin behineko onarpena emateko proposamena, hiria antolatzeko plan orokorreko aldaketa puntuala Alkoleako parkea (AU EG.15 Egia) eta Martutene (HE berria "MA.09 Martutene") transformazio azpiestazioak direla eta.
 • 31 - Osasun eta Ingurumeneko Zuzendaritza. Lege eta Administrazio Atala. Airearen kalitatea hobetzeko, klima aldaketa arintzeko eta Isuri Gutxiko Eremuak arautzeko udal Ordenantzaren proiektuari onarpena ematea