Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko maiatzak 07 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Txirrita Bertsolaria, 2. zbk-ko haur parkea berritzea xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. 2023ko galtzadako zoladurak konpontzeko Proiektuan jasotako obrak gauzatzea xede duen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Bera-Bera berrurbanizatzeko Proiektua (II A Fasea)-ri dagozkion obren kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Ondarreta eta Ulia udal gazte aterpetxeetako instalazioetan zaintza eta sarbideen kontrol zerbitzuen prestazioa” xede duen kontratazio espedientean atzera egiteko proposamena.
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Altzako Harria Parkean haur-jolasen gaineko ehun estalkia egiteko proiektua”-ri dagozkion obrak xede dituen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 7 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “4 x 4 ko landa Autobonba astuna, 3.000 litroko gutxieneko edukiera duen ibilgailu baten hornidura PSISZentzat” xede duen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 8 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Añarbeko Uren Mankomunitateak eta Añarbeko Urak, S.A. entitateek entregatutako saneamendu azpiegitura eta instalazioen onarpena.
 • 9 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Alderdi Ederreko lorategietan Zaldiko-maldiko bat instalatzeko eta ustiatzeko espazio bat pribatiboki erabiltzeko Administrazio emakidaren bigarren luzapena onartzea.
 • 10 - Euskara Zerbitzua. Administrazio Bulegoa. “Aisikasi gaztetxoentzako jarduera antolatu eta gauzatzeko zerbitzuak” kontratuaren bigarren luzapena eta kontratuaren aldaketa onartzea aurrekontua igotzeko.
 • 11 - Euskara Zerbitzua. Administrazio Bulegoa. Udalaren VII. Euskara Plana (2023-2027), Hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak eta Euskara ikastaroetarako arautegia (2024-2027) onartzea.
 • 12 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Onartzea "Hiria deskubritzen" 2024 lehiaketaren deialdia.
 • 13 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Kontadores Gazte Zentroko zerbitzuak emateko kontratuaren lehen luzapena onartzea.
 • 14 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Hiriko barandak, oinezkoen babesgarriak, itxiturak eta hirian diren bestelako errementaritza-lanak konpondu, berritu eta mantentzeko zerbitzu kontratuaren lehenengo luzapena onartzea.
 • 15 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. “Zuhaixka eta landare bizikorren hornidura” xede duen kontratuaren lehenengo eta azken luzapena onartzea.
 • 16 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Onartzea kontratistaren ondorengotza "ura ustiatzeko eta saneamenduko zerbitzurako material hidraulikoa (hodiak, pieza bereziak, balbulak, erregistro-estalkiak, hustubideak, ur-hartuneak eta ureztatzeko ahoak) hornitzeko" kontratua gauzatzeko orduan, baita kontratuaren luzapena ere.
 • 17 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Kontratua suntsiarazteko espedientea hasteko onartzea, Kontxako hondartzako kabina kolektiboetan sarbideak kontrolatzeko sistema bat hornitzeko eta instalatzeko kontratuarena.
 • 18 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Antigua-Ondarretako "AO.03 Apaiztegia" Eremuko Aizkorri Kaleko 87-89-91 lurzatiei dagokion hiri antolamendu Plan Bereziaren hasierako onespena.
 • 19 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Obra handi baimena ematea familia batentzako moduko etxea eta erabilera osagarriak, Atotxarreka bidean.
 • 20 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Obra handi baimena ematea familia batentzako moduko etxea eraikitzeko, Juanistegi bidean.
 • 21 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Obra handi baimena ematea 3 etxebizitza atxiki eta aparkalekuak eraikitzeko Elixabete Maiztegi kalean.
 • 22 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Eskusaitzetan Vicomtech Eraikina eraikitzeko obra handi baimena ematea.
 • 23 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 24 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zerbitzua. Lanpostuak eta ordainsariak baloratzeko aholkularitza eta laguntza teknikoa xede duen kontratuaren lehen luzapena onartzea.
 • 25 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. 2024ko otsaileko aparteko orduen berri ematea.
 • 26 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. 2024ko urtarrilean, otsailean eta martxoan eginiko bitarteko langileen izendapenen berri ematea
 • 27 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. "Altzako barrutian lokala egokitzeko proiektua" burutzeko obra kontratuari dagokion azken ziurtagiria onartzea.
 • 28 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Udaletxeko beheko solairua eraberritzeko eta bertan turismoaren arretarako bulegoa egokitzeko proiektuari dagokion obra kontratuaren hasierako bigarren aldaketaren baimena eta behin-behineko jarraipena onartzea.

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko maiatzak 07 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 29 - Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea Zuzendaritza. Kontabilitatea. 2023ko ekitaldiko Kontu Orokorra onartzea eta Kontuen Batzorde bereziaren onespenerako jartzea.