Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko martxoak 26 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Alkatetza eta talde politikoak. Alkate. Hainbat erakundetako ordezkarien izendapenak aldatzea.
 • 3 - Alkatetza eta talde politikoak. Alkate. Eskuordetzeen gaineko erabakia aldatzea. (Ekonomia eta Tokiko Enpleguko ordezkaritza eta Ekologia eta Hiri Proiektutakoa).
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “0-5 Urte: Haurren ongizatea oinarri Programa. Haziera eta haurdunen taldeen kudeaketa zerbitzua” xede duen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. "Udal estolderiaren sareko isurketak garbitu, ikuskatu eta kontrolatzeko zerbitzuaren" kostuen egitura onartzeko proposamena.
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. 2024. urteko Kontratazio Plana onartzea.
 • 7 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Gizarteratze Zerbitzurako ikuztegi zerbitzua” xede duen kontratazio espedientea hutsik aitortzeko eta berria onartzeko proposamena.
 • 8 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratazio Zentralak ibilgailuentzako erregaia zerbitzuguneetan hornitzeko Esparru Akordioari atxikitzeko proposamena.
 • 9 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Onartzea zuzkidura-bizitokien sustapena ahalbidetzeko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren luzapena.
 • 10 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Bretxako merkatua ustiatzeko eta kudeatzeko emakida-kontratua suntsiarazteko espedientean interesdun izaera ezesteari buruzko erabakiaren aurkako berraztertze-errekurtsoa ezestea.
 • 11 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Lurzatia modu pribatiboan erabiltzeko herri-jabariko emakida amaitutzat ematea, Otxoki pasealekuko 102. zenbakian irakaskuntza-erabilerarako ekipamenduko eraikin bat eraikitzeko.
 • 12 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Haizearen Orraziaren monumentu-multzoa eta eskulturak dauden itsas-lehorreko jabari publikoa okupatzeko administrazio-emakida emateko baldintzak eta preskripzioak onartzea.
 • 13 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Berdintasun, Lankidetza, Giza Eskubideak eta Kultur Aniztasuna Atala. "Etiopiako Somaliako eskualdeko Cheratin uholdeek kaltetutako familientzako larrialdiko laguntza" proiektuari dirulaguntza zuzena ematea.
 • 14 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Berdintasun, Lankidetza, Giza Eskubideak eta Kultur Aniztasuna Atala. "Bafatan (Ginea Bissau) Babes Zibileko Zerbitzua sortzea" proiektuaren 2. fasea finantziatzeko diru laguntza zuzena ematea.
 • 15 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekin lankidetza hitzarmen onartzea.
 • 16 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. "Hainbat eremutako, 1. loteko eta 2. loteko haur-parkeetako segurtasun-zoladurak berritzeko" obra-kontratua erabat etetea onartzea.
 • 17 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. Dirulaguntza zuzena ematea, Kristina Enea parkean Bloom II erakusketa antolatzeko.
 • 18 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Fe pasealekuko 23. zenbakian dagoen hotela eraisteko eta berreraikitzeko lizentzia aldatzea.
 • 19 - Kontuhartzailetza eta Kontabilitatea Zuzendaritza. Kontabilitatea. 2024-2026ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzea.
 • 20 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 21 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Pio XII plazako lurpeko aparkalekua ustiatzeko emakida arautzen duen agiriaren 59. artikuluaren aldaketa.
 • 22 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Kontsumo maileguen eta gizarte laguntzen inguruko jarraibideak onartzea.
 • 23 - Udaltzaingoa. Zuzendaritza. Salaketak eta salaketen aktak kudeatzeko sistema telematikoa hornitzeko kontratuaren lehen luzapena onartzea.
 • 24 - Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritza. Zeharkako Zerbitzuak. Next Generation funtsekin finantzatutako Merkataritza 2021 dirulaguntza deialdia dela eta Donostiako Sustapena SA-ri egindako enkargua aldatzea dirulaguntza eman duen Ministerioaren 2022ko ekainaren 29ko ebazpenera egokitzeko.
 • 25 - Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritza. Zeharkako Zerbitzuak. Next Generation funtsekin finantzatutako Merkataritza 2021 dirulaguntza deialdia dela eta Donostiako Sustapena SA-ri egindako enkargua aldatzea jarduerak gauzatzeko epea luzatzeko.
 • 26 - Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritza. Zeharkako Zerbitzuak. Eusko Jaurlaritzari eskatzea Next Generation funtsekin finantziatutako ‘Donostiako helmugan turismo jasangarrirako plana’ izeneko azpiproiektuaren ekintzen diruz lagundutako zenbatekoa aldatzea.
 • GZK 1 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Osasun eta Ingurumeneko zuzendari postuari egindako uko egitea onartzea.
 • GZK 2 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. 2024an 19 Autodesk lizentzia mantentzeari dagozkien fakturen ordainketa.

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko martxoak 26 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 27 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. "AÑ.01 Atotxa Erreka" H.E.-ko A.500.76 eta A.500.77 partzelen inguruko xehetasun azterlanaren behin betiko onartzeko proposamena.