Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko martxoak 05 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Alkatetza eta talde politikoak. Alkate. “Donostiako agenda udal agenda digital formatuan, hala nola Donostia Turismoaren web agenda gauzatu eta kudeatzeko zerbitzuak” kontratuaren lehenengo luzapenaren onartzea.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Mons-Intxaurrondoko etxebizitza komunitarioetan adineko autonomoentzako eta mendekotasuna duten adineko pertsonentzako (1. gradua) ostatu zerbitzua” xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Gu ere antzezle” programa antolatzea eta gauzatzea xede duen kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Pilareko Andre Mariaren kaleak, Tranbia kaleak eta Martutene pasealekuak bat egiten duten bidegurutzean biribilgunea egiteko proiektuaren obrak” xede dituen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Txapinene kaleko 21. zenbakian dagoen Altzako ikastetxe publikoan autokontsumorako eguzki-instalazio fotovoltaikoaren proiektua” gauzatzea xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 7 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Saihesbidearen mendebaldeko irteeraren eta Igeldoko kanpinaren artean espaloia eraikintzeko obra proiektua - Next GenerationEU Europako Funtsekin finantzatua" gauzatzea xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 8 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “Hiriko kale eta bideetako zoruak konpondu, berritu eta mantentzeko zerbitzuak ematea” xede duen kontratuaren esleipenean antzemandako akatsen zuzenketa proposamena.
 • 9 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Ur sarean ihesak detektatzeko eta ur eta saneamendu sareen ereduak handitzeko/mantentzeko zerbitzuak emateko kontratazio espedientea onartzeko proposamena.
 • 10 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Igogailuen mantenimendu zerbitzua emateko Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kontratazio Zentralaren Esparru Akordiotik lehen kontratu eratorria: Igogailu baten bajarengatik aldaketa proposamena.
 • 11 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Onartzea Ondasunen eta Eskubideen Inbentario zuzendua, 2023ko abenduaren 31ean.
 • 12 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Berdintasun, Lankidetza, Giza Eskubideak eta Kultur Aniztasuna Atala. 2024. urteko Donostia Mundu Artean programa onestea.
 • 13 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Berdintasun, Lankidetza, Giza Eskubideak eta Kultur Aniztasuna Atala. Oporrak Bakean programako haur sahararren harrera eta egonaldia onartzea.
 • 14 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Txomin Enea auzoko anbulategiari dagokion G.0001, G.0002, G.0003 eta F.10.3 Hiri Antolamendurako Plan Bereziari hasierako onarpena ematea.
 • 15 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Bizitokitarako eraikinetako solairu batzuetan etxebizitzak jartzea eta etxebizitzak zatitzea arautzen duen udal-ordenantza aldatzeko proiektua.
 • 16 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Behin betiko onespena ematea Donostiako "AÑ-01 ATOTXA ERREKA (Añorga) HEko a.500. 10-11-12-13-14-15-17 y a.410. 1-2-3 lurzatiak birpartzelatzeko proiektuari.
 • 17 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 18 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Hiriko udal-eskumeneko trafikoaren kontrolarekin lotutako zerbitzuak emateko kontratuaren jarraipena onartzea.
 • 19 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. 2024ko urtarrileko aparteko orduen berri ematea.
 • 20 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamenduak Zuzendaritza. Zuzendaritza. Baimena eman PSISZeko langileen 2022ko Kirol Txartelaren urteko abonua ordaintzeko Kiroletako Udal Patronatuari.
 • 21 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Berme epean antzemandako akatsengatik kalteak erreklamatzeko espedienteari hasiera ematea onartzea Altzako polikiroldegia eraikitzeko obrak (II. Sorta) burutzeko exekuzio kontratuarena.
 • 22 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Udalaren bulegoak Udaletxean kokatzeko esparruak antolatzeko proiektua gauzatzeko obrak kontratuaren ezkutuko akatsengatiko kalteen erraklamazioa hastea.
 • 23 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Altzako Kiroldegiaren eraikina eraikitzeko obraren (2. sorta eraikina) zuzendaritzari laguntza teknikoa emateko kontratuaren likidazioa onartzea.
 • 24 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Iztuetako azpiko pasabidea egiteko proiektuan aurreikusitako lanak zuzentzeko laguntza teknikorako zerbitzu kontratuaren likidazioa onartzea.
 • 25 - Udaltzaingoa. Zuzendaritza. Udaleko Udaltzaingoko langileentzako jantzien, oinetakoen eta hainbat osagarrien hornikuntza kontratuen bigarren luzapenak onartzea.
 • GZK 1 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Prozeduran interesdun izatea ezesteko proposamena.
 • GZK 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Espedientean dagoen dokumentazio guztia telematikoki eskuratzeko eskaerari buruzko proposamena.
 • GZK 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. "Epe luzerako kreditu-eragiketa bat kontratatzea" espedientearen Baldintza Agirietako akatsen zuzenketa proposamena.

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko martxoak 05 eguneko bilkuraren laburpena:

 • GZK 4 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Ostatu erabilerak arautzeko hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa ostatu erabilerei buruzkoa.