Breadcrumb

JuntaGobiernoLocal-ClientePortlet

Gobernu-batzordearen Bilkurak

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Gobernu Batzordean aprobatu diren gaiak.

2024ko otsailak 27 eguneko bilkuraren laburpena:

 • 2 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. “PSISZentzat Aginte Postu Aurreratuko (APA) ibilgailu bat hornitzea” xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 3 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. MAT-1, MAT-5 eta MAT-6 sektoreetako banakako ur-kontsumoak digitalizatzeko beharrezko neurketa-ekipoak eta hautsitako eta gelditutako ekipoak eskuratu, instalatu eta egiaztatzea xede duen kontratua esleitzeko proposamena.
 • 4 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Paseo Berriko ferialeko elektrifikazio proiektuari dagozkion obra kontratuaren 2. sorta esleitzeko proposamena.
 • 5 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kontratazio Zentralaren Esparru Akordiotik posta zerbitzua emateko kontratu eratorrien esleipen proposamena (1 eta 2 sortak).
 • 6 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Kontratazio Atala. Epe luzerako kreditu-eragiketa bat kontratatzea xede duen espedientea onartzeko proposamena.
 • 7 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Estatuko Administrazio Orokorraren Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioko Kostaldearen eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiari eskatzea itsas-lehorreko jabari publikoa.
 • 8 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Ez onartzea Arcco CC-k Laidotutakoen Elkarteak Tokiko Gobernu Batzarrak 2023ko abenduaren 5ean hartutako erabakiaren aurka jarritako erraztertzeko errekurtsoa.
 • 9 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Bretxako anbulategiaren emakida onartzea.
 • 10 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/1 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 11 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/3 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 12 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/4 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 13 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/5 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 14 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/7 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 15 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/8 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 16 - Finantza Zuzendaritza. Finantza Zuzendaritza. TGB akordioa UAEA-ren 2023/9 Epaia Udalarentzat kaltegarritzat jotzeko
 • 17 - Gizarte Ekintzaren Zuzendaritza. Zuzendaritzari Laguntzeko Unitatea. 2024 urterako Gizarte Larrialdietarako Laguntzak emateko jarduera irizpideak onartzea.
 • 18 - Gizarte Ekintzaren Zuzendaritza. Zuzendaritzari Laguntzeko Unitatea. Udalaren eta Zorroaga Fundazioaren arteko hitzarmenaren aldaketa, Arrasate kaleko 51 zenbakiko ostatu zerbitzua kudeatzeko.
 • 19 - Hezkuntzaren eta Gizarte Sustapenaren Zerbitzua. Gazteria, Hezkuntza eta Aterpetxeen Atala. Uliako Aterpetxean gas hornidura dela eta ordaindu gabeko fakturen ordainketa.
 • 20 - Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Zuzendaritza. Hiri Mantentze eta Zerbitzuen Administrazio Atala. "Ur Sareko isuriak hautematearekin eta ur eta saneamendu sareetako ereduak mantentzearekin eta handitzearekin zuzenean erlazionaturiko lanak” emateko kontratuaren jarraitasuna onartzea.
 • 21 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Antolamendu eta Exekuzio Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. “MA.04 Eliseo Zelaiak” eremuan, Hipika Bideko 91 eta 103 lurzatien Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren hasierako onarpena.
 • 22 - Hirigintza Sostengagarriko Zuzendaritza. Eraikuntza eta Birgaitze Zerbitzu Juridiko-Administratiboa. Manuel Lardizabal pasealekuko 4. zenbakian ikerketa eraikin berria egiteko lizentzia ematea.
 • 23 - Lege Zuzendaritza. Lege Aholkularitza Zerbitzua. Udalaren ekintzaren aurka jarri diren auzi errekurtsoen eta udalak jaso dituen epaien berri ematea.
 • 24 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Zuloaga plazako aparkalekuko saretak konpontzeko errekeritzea Zuloaga Plazako Aparkaleku-Komunitateari.
 • 25 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Kontratista ordeztea eta Pio XII plazako lurpeko aparkalekua ustiatzeko emakida arautzen duen agiriaren 59. artikuluaren aldaketa.
 • 26 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Ez onartzea Alderdi Ederreko eremu batean eta Boulevard Zumardiko eremu batean lurpeko aparkalekua eraiki eta ustiatzeko emakidarako obra publikoaren emakidaren ekonomia- eta finantza-berrorekaren eskabidea.
 • 27 - Mugikortasuneko Zuzendaritza. Mugikortasuneko Administrazio-Atala. Udalaren eta Astigarragako Udalaren arteko lankidetza-protokolo orokor bat onestea, Astigarragan bizikletak alokatzeko sistema publiko osagarri bat ezartzearen bideragarritasuna aztertzeko.
 • 28 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Udalean aitortutako graziazko pentsioei aplikatzea eta 2024rako pentsioen errebalorizazioa gauzatzea.
 • 29 - Pertsonak Kudeatzeko Zuzendaritza. Langileria Kudeatzeko eta Administratzeko Zerbitzua. Jon Udakiola Elizasu jauna Udaltzaingoko zuzendari izendatzea.
 • 30 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Udaletxeko beheko solairua eraberritzeko eta turismoaren arretarako bulegoa egokitzeko proiektuari dagokion obra kontratuaren epearen etetea bertan behera uztea partzialki.
 • 31 - Proiektu eta Obren Zuzendaritza. Zuzendaritza. Abegi Etxea gizarte harrerako zentroaren eranskina eraberritzeko exekuzio proiektuaren egikaritzeko obra kontratuaren hasierako lehen aldaketaren baimena eta behin-behineko jarraipena onartzea.
 • 32 - Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritza. Zeharkako Zerbitzuak. Next Generation - Turismo 2021 deialdia. Turismo SA-ri egindako enkargua aldatzeko ebazpenaren kontu ematea.
 • GZK 1 - Ekonomia Kudeaketaren Zuzendaritza. Ondare Zerbitzua. Alegazioak aurkezteko epeak eteteko eta epeak luzatzeko eskaerari buruzko akordio proposamena.
 • GZK 2 - Zeharkako Zerbitzuak Koordinatzeko Zuzendaritza. Zeharkako Zerbitzuak. Next Generation - Igeldoko espaloia eraikitzeko Foru Aldundiaren lurzatia erostea onartzea

Ondoren laburbilduta ikus ditzakezu Udal Gobernu Batzordeak plenura igo dituen gaiak.

2024ko otsailak 27 eguneko bilkuraren laburpena: